Стани член
Predlojenie btpa

Писмо от УС на БАРТ до Техническа комисия на БФТ

Ноем. 26, 2023
ДО:  Техническа Комисия на Българската Федерация по Тенис           

ОТ:  Българска Асоциация на Родителите на Тенисисти

Дата: 20.11.2023г. 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
 
Уважаеми дами и господа, 
Във връзка с желанието ни турнирите, включени в календара на БФТ за 2024г да се превърнат в празник за всички участници и да бъдат активна платформа за комуникация на БФТ със състезатели, клубове, треньори, родители за успешно развитие на детско-юношеския тенис в България , Управителният Съвет на БАРТ след обсъждане с родители- членове на Асоциацията, бихме искали да направим следните предложения, касаещи Наредба за провеждане на състезанията по тенис 2024 г. и задължителни условия, които да се изпълняват от клубовете организатори на турнири.
 
Предлагаме следното:

1. Включване на допълнителни дейности в програмата на турнирите:   

Предложените допълнителни дейности, съпътстващи турнира ви бяха представени през пролетта за обсъждане:
 Задължителни :
Среща с представител на БФТ – представяне на Етичен кодекс и други актуални правила, решения, политики на Федерацията 
Среща беседа със водещи състезатели/треньори  
Среща беседа с лекари – възстановяване, предпазване от контузии, ментална устойчивост 
Наличие на вода и плодове за състезателите – по една вода + по един банан  
Награда за Феърплей – награда от спонсор на турнира възможност за разполагане на реклами на спонсор на турнира възможност за хотел на турнира с договорена отстъпка за участниците 
Обща снимка от турнира, снимки от турнира (наличие на фотограф)
В зависимост от категорията на турнира да има пакет от придружаващи активности, които да присъстват в споразумението за провеждане на турнира. БАРТ е готова да съдейства на клуба организатор при необходимост за реализиране на дейностите и намиране на спонсори на турнира. 

  2. Включване на обратна връзка от участниците по отношение на условията за провеждане на турниритечек лист:

 За всеки един от турнирите да има изготвена анкетна карта, която да се попълва от участниците в турнира- съзтезатели, родители, треньори . БАРТ се ангажира да осигури представител( отговорник за съответствието) на всеки от турнирите, който да подава отчет на база предварително зададени параметри с цел оптимизиране на провеждане на турнирите и изпълнение ангажименти на клуба организатор.   

  3. Въвеждане на система за ранкиране на клубовете организатори спрямо удоволетвореност на участниците в турнирите

Смятаме, че подобно ранкиране ще мобилизира клубовете организатори за постигане на оптимални условия при провеждане на турнирите от календара на БФТ.      
 Във връзка с направените предложения от нас, разчитаме да бъдат обсъдени в отговорните органи  на БФТ и съобразени при определяне на Наредбата за 2024г , като ние оставаме на разположение за последващи срещи с цел намиране на оптимално решение за реализацията на направените предложения. 

  С уважение, 
  УС на БАРТ 
 1. Радослав Петков – председател
 2. Бойко Васев
 3. Кристина Щерева 
 4. Невена Бешкова
 5. Георги Георгиев 
 6. Петър Карапетров 
 7. Хари Пападополу